PROSÍM PŘEJDĚTE NA NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
WWW.PLAGIO.CZ
přejít na nový web
JSME NA NOVÉ ADRESE. PŘESTĚHOVALI JSME PRO VÁS KLINIKU Z FRÝDKU-MÍSTKU DO NOVÝCH PROSTOR V OSTRAVĚ.

Vyšetření

Proces ortotické léčby zahrnuje vstupní a výstupní vyšetření dítěte.

Vstupní vyšetření

Provádí se základní vyšetření dítěte a zjistí se míry pro hodnocení deformity a výrobu ortézy. Stejné míry se pak odebírají při každé kontrole a sleduje se růst a vývoj lebky.

Míry

  • Určuje se obvod, šířka, délka a diagonální rozměry
  • Na základě výpočtů z těchto měr se určí typ a stupeň závažnosti deformity
  • Typ a stupeň závažnosti deformity určují způsob léčby

Skenování

Pro zhotovení ortézy je potřeba získat model hlavičky dítěte. Jednou možností je zhotovení sádrového odlitku hlavičky nebo prostorového skenu. Naše pracoviště využívá optický skener, který je pro oči dítěte zcela neškodný.

Srovnání skenování a klasického postupu (sádrování):

  • Skenování hlavičky je mnohem rychlejší než sádrování
  • Skenování je čistá metoda
  • Skenování je jednoduché a velice přesné (přesnost 0,2 mm)
  • Skenování není pro dítě traumatizující

Na základě získaného skenu se vyrobí ortéza.

Výstupní vyšetření

Po ukončení ortotické terapie se provádí výstupní vyšetření:

  • Určení měr hlavičky
  • Kontrolní sken hlavičky
  • Hodnocení klinického přínosu ortotické léčby (počítačová vizualizace)